Oppdragsgiver: Dybsjord Maskin AS, innleie
Oppdrag: Grave ut tomt til garasje.
Tillegg: Opparbeide uteområde til sitteplass og sti ned til denne. Enkel mur med stedlig naturstein. Kunden avretter sitteområdet og hellelegger denne selv.