Oppdragsgiver: Mehanken AS Even Rygg

Arbeid utført: Graving av drensgrøft på oversiden av tomta, utgraving av tomt til påbygg, lagt opp masser til støyvoll, utvidet og forbedret parkering og adkomstvei