Oppdragsgiver: Mehanken AS Even Ryg

  • Tomt til påbygg
  • Støyvoll mot Rv7
  • Utbedring av vei/utvidelse av p-plass

Her ble det gravd en dreneringsgrøft på tvers av tomta, på oversiden av hytta, da hytteeieren slet med tilsig av vann mot hytta.
Det ble også gravd ut tomt for påbygg, med flytting av vann og avløp i den forbindelse.
Videre ble det tilkjørt en del masser for å legge opp en støyvoll mot Rv7.
Biloppstillingsplass ble utvidet og adkomstveien utbedret.