Oppdragsgiver: Lerberg Graveservice

  • Etablering av tomt for utvidelse av næringsbygg
  • Klargjøring for støping/asfaltering

Lerberg Graveservice hadde her gjort en del arbeid året før. Planene ble etter dette endret, slik at det var nødvendig med noen justeringer iht nye tegninger.
Første runde gikk ut på å grave ut hull til søyleforsterkningspunkter, pukk i bunnen og komprimering. Etter at kunden selv hadde forskallet og støpt fundamentene kom vi tilbake og fylte rundt. Deretter grovavrettet vi til ca 10cm under nivå ferdig pukk, og fylte opp resterende 10cm med 8-16 pukk for komprimering og finavretting. De 60% som skal asfalteres har vi grovavrettet og deretter fylt opp med 0-16 veigrus, komprimert og avrettet, klar for asfalt.