Oppdragsgiver: Lerberg Graveservice
Beskrivelse: Tomt for utvidelse av næringsbygg, 40% skal gulvstøpes, resten skal asfalteres.
Første runde gikk ut på å grave ut hull til søyleforsterkningspunkter, pukk i bunnen og komprimering. Etter at kunden selv hadde forskallet og støpt fundamentene kom vi tilbake og fylte rundt. Deretter grovavrettet vi til ca 10cm under nivå ferdig pukk, og fylte opp resterende 10cm med 8-16 pukk for komprimering og finavretting. De 60% som skal asfalteres har vi grovavrettet og deretter fylt opp med 0-16 veigrus, komprimert og avrettet, klar for asfalt.
En jordvoll som gikk langs hele utsiden av tomta har blitt gravd vekk og vi har kjørt inn pukk som skal legges inntil når gulvet er ferdig støpt og asfalteringen er unnagjort.