Tomtegraving

Boligtomter, hyttetomter, tomter til påbygg, anneks, uthus, boder etc.

Vann og avløp

Utbedring av vann og avløp, eller ny tilkobling til kommunalt vann og avløp.

Infiltrasjonsanlegg

Graving og installering av nye infiltrasjons-/renseanlegg eller vedlikehold/utskiftning av gamle anlegg.

Anleggsgartnertjenester

Terrengutforming, «siste finish» med planering og vekstjord, legging av skiferheller m.m.
Ta kontakt i dag.

Kabelgrøfter

Lang erfaring med kabelgrøfter til både strøm og fiber.

Maskinmuring

Muring med f.eks naturstein fra Oppdal.

Veibygging og vedlikehold

Anlegging av ny vei eller vedlikehold/reperasjon av eksisterende, f.eks grøfting, nytt slitelag med grus etc. Ta kontakt i dag.

Asfaltering

Jeg gjør grunnarbeid før asfaltering og har samarbeidspartner som utfører asfalteringen.
Ta kontakt for priser.

Drenering

Mangler du drenering rundt huset eller hytta, eller er massene gått tett?
Sliter du med vannansamlinger på utsatte steder på tomta eller i adkomstveien?
Ta kontakt i dag.

Ferdigplen

Jeg kan levere og legge ferdigplen. Kvadratmeterpris varierer, frakt kommer i tillegg.
Ta kontakt for pris.

Innleie

Er du selv entreprenør og har fulle ordrebøker, eller behov for en ekstra maskin på ditt prosjekt? Jeg er tilgjengelig for innleie ved ledig kapasitet.
Ta kontakt for pris.