Utgraving av tomt for stabbur

Oppdrag: Grave ut tomt for stabburOppdragsgiver: Dybsjord Maskin ASBeskrivelse: Kunden skal plassere et stabbur bak huset. Baksiden består av skråning med tett vegetasjon. Skråningen er avsluttet med 1,5 meter høy mur 3-4 meter fra husveggen. Høy-og lavspentkabler ligger nedgravd i nærheten.Utførelse: Å få kontroll på kabler er førsteprioritet, disse ble peilet og funnet at ligger…