Oppdragsgiver: Privatkunde
Sted: Geilo, Hol kommune

  • Prosjektering av trase for stikkledning for tilkobling til kommunalt vann og avløp
  • Byggesøknad mot kommunen, ansvarsrett
  • Graving av trase, legging av rør, påkobling, isolering, gjenfylling
  • Ferdigmelding, samsvarserklæring

Under arbeid; Cirka 40 meter VA-grøft i Havsdalen med tilkobling til kommunalt punkt.