Det siste året, fra mars 2021 til mars 2022, har driftskostnadene for anleggsmaskiner økt med nesten 10%.

Det er NTNU som måler indeksen for driftskostnadene for anleggsmaskiner. Målingene startet i 1978.