Jeg heter Knut Vestrum, er 40 år gammel og har vært bosatt på Geilo fra 1986 til 2021. Jeg har nylig kjøpt hus i Hokksund med min samboer og har nå hovedbase her, men blir fortsatt å ta noen oppdrag i Hallingdal også.

I 2014 tok jeg sertifisering som maskinfører, opprettet eget AS og begynte å leie meg ut til andre entreprenører som maskinfører og håndarbeider, hovedsakelig til de to lokale entreprenørene Lerberg Graveservice og Dybsjord Maskin AS.

Jeg startet i “rette enden”, i grøfta og med en liten 2-tonns minigraver, som jeg kjørte for Lerberg Graveservice de første to årene. Man møter på mange utfordringer med minigraver og jeg var på flerfoldige jobber hvor 2-tonneren helst skulle vært en 8-tonner. Men det er slik en best lærer å grave og å se løsninger på utfordringer som dukker opp. Minigraveren ble etter 2 år oppgradert til en Kubota 6-tonner. I tillegg jobbet jeg for Dybsjord Maskin AS som traktorfører og krafsesvinger.

Fra 2018 og frem til jeg begynte for meg selv med egne maskiner høsten 2020, var jeg fast ansatt som maskinfører hos Dybsjord Maskin AS på en Volvo 6-tonner (vinterhalvåret har jeg fra 2014 til 2021 jobbet som tråkkemaskinfører i SkiGeilo). Arbeidet i disse årene har variert og favnet hele spekteret – tomter, påbygg, kabelgrøfter, vann/avløp, infiltrasjonsanlegg, drenering, veibygging og reparering, maskinmuring, legging av skiferheller, anleggsgartnerarbeid, riving m.m.

Kundene jeg har hatt i disse årene har jevnt over vært særdeles godt fornøyd med utført arbeide. Jeg anser meg selv, og har inntrykket av at jeg blir ansett av andre, som effektiv og dyktig, både i og utenfor gravemaskinen. Med lidenskap for jobben og fokus på effektivitet, kvalitet og ryddighet.

Takk til Dybsjord Maskin AS og Lerberg Graveservice som tok meg inn i 2014 og har gitt meg den erfaring og kompetanse som har gjort meg trygg på å satse på egenhånd.

Jeg heter Knut Vestrum, er 40 år gammel og har vært bosatt på Geilo fra 1986 til 2021. Jeg har nylig kjøpt hus i Hokksund med min samboer og har nå hovedbase her, men blir fortsatt å ta noen oppdrag i Hallingdal også.

I 2014 tok jeg sertifisering som maskinfører, opprettet eget AS og begynte å leie meg ut til andre entreprenører som maskinfører og håndarbeider, hovedsakelig til de to lokale entreprenørene Lerberg Graveservice og Dybsjord Maskin AS.

Jeg startet i “rette enden”, i grøfta og med en liten 2-tonns minigraver, som jeg kjørte for Lerberg Graveservice de første to årene. Man møter på mange utfordringer med minigraver og jeg var på flerfoldige jobber hvor 2-tonneren helst skulle vært en 8-tonner. Men det er slik en best lærer å grave og å se løsninger på utfordringer som dukker opp. Minigraveren ble etter 2 år oppgradert til en Kubota 6-tonner. I tillegg jobbet jeg for Dybsjord Maskin AS som traktorfører og krafsesvinger.

Fra 2018 og frem til jeg begynte for meg selv med egne maskiner høsten 2020, var jeg fast ansatt som maskinfører hos Dybsjord Maskin AS på en Volvo 6-tonner (vinterhalvåret har jeg fra 2014 til 2021 jobbet som tråkkemaskinfører i SkiGeilo). Arbeidet i disse årene har variert og favnet hele spekteret – tomter, påbygg, kabelgrøfter, vann/avløp, infiltrasjonsanlegg, drenering, veibygging og reparering, maskinmuring, legging av skiferheller, anleggsgartnerarbeid, riving m.m.

Kundene jeg har hatt i disse årene har jevnt over vært særdeles godt fornøyd med utført arbeide. Jeg anser meg selv, og har inntrykket av at jeg blir ansett av andre, som effektiv og dyktig, både i og utenfor gravemaskinen. Med lidenskap for jobben og fokus på effektivitet, kvalitet og ryddighet.

Takk til Dybsjord Maskin AS og Lerberg Graveservice som tok meg inn i 2014 og har gitt meg den erfaring og kompetanse som har gjort meg trygg på å satse på egenhånd.

Sertifiseringer, kurs og sertifikater

Relatert til bygg & anlegg:
Sertifisert maskinfører M2+M4
ADK1-sertifikat (-06.04.2028)
Arbeidsvarsling/Arbeid på og ved veg – nivå 1 & 2
Traktorsertifikat T142
Kabelgrøftkurs gjennom Hallingdal Kraftnett

Annet:
HMS-kurs for bedriftsledere
Samt en rekke kurs gjennom Heimevernet

Erfaring

Ca 3.000 timer som grunn-/grøftearbeider og traktorfører
Ca 1.000 timer i 16-tonns hjulgraver
Ca 2.000 timer i 8-tonns graver
Ca 3.000 timer i 6-tonns graver
Ca 1.000 timer i 2-tonns graver
Ca 100 timer i 40-tonns graver m/Leica GPS (MCP80)
Ca 10.000 timer i alpin tråkkemaskin for SkiGeilo, herunder vinsjemaskin og maskin med Leica GPS (MCP80)

Maskinfører SkiGeilo 2014-2020