Oppdrag: Sette en mur av stedlige blokker med stein som lå igjen etter at hyttetomta ble skutt ut, ekte «Haugastøl-skifer».