Oppdragsgiver: Hol Kommune, innleid for Lerberg Graveservice

Beskrivelse: Kabelgrøft og fundamentering for ny gatebelysning langs deler av Geilovegen og Gamlevegen, fra Haugstomta til gamle Haugen Hotel.