Innleie uten maskin

I perioder hvor jeg har kapasitet leier jeg meg ut som maskinfører uten maskin. Pris ligger mellom kr 475,- og 550,-/time, avhengig av om det er på kort varsel, om jeg har kapasitet eller må skyve på egne jobber etc.
Kjøring faktureres med kr 4,50/km.

Innleie med maskin

Jeg har en 8-tonns beltegraver og en 16-tonns hjulgraver. Dersom du har behov for ekstra kapasitet på et prosjekt, eller du har et prosjekt du ikke har tid til å utføre selv, ta kontakt. Bruk gjerne kontaktskjemaet her på siden. Pris avhenger av om du står for diesel, transport av maskin etc.

Generelt

Jeg leverer en seriøs tjeneste og forventer samme seriøsitet tilbake av eventuell innleier. Dette innebærer at det er ryddige og ordnede forhold, og at det eksisterer rutiner for HMS og internkontroll. Kabelpåvisninger og andre elementer for å redusere risiko må gjennomføres/være gjennomført.
Jeg er ikke kresen på maskiner jeg kjører, men de må være i brukbar stand slik at en får jobbet effektivt.

Kontaktskjema innleie

Hvor arbeidet skal foregå, oppgi gjerne adresse.

Beskriv i grove trekk hva arbeidet går ut på.

Oppgi navn, firma, telefon, e-post, fakturaopplysninger etc.