Grunnarbeider for logistikkbygg på 25.000 kvadratmeter
Hovedentreprenør: Veidekke Bygg
Underentreprenør: Teo Maskin AS, med Vestrum AS innleid som maskinfører på Volvo ECR 355 EL m/GPS
Sted: Vestby

  • Etablering av grøfter for V/A, strøm, fiber
  • Etablering av grøftefundament for og utlegging av Wavin 1000mm XL overvannsrør
  • Grunnarbeid for punkter for søyleforsterkning
  • Grunnarbeid for ringmur
  • M.m.