Tomten er gravd ut med minimalt graveavtrykk i tankene, og all vegetasjon som kunne tas vare på og mellomlagres i grustak i nærheten ble gravd av og kjørt vekk. Vann, avløp og strøm er gravd ned i adkomstvei. Takket være dyktig forskalingssnekker Eilev Sørbøen ble forskaling på den ene langsiden og de to kortsidene satt først, slik at jeg kom til med graveren og fikk fylt på masser der terrenget måtte heves og lagt tilbake vegetasjonen som ble mellomlagret.
Adkomstveien som måtte heves i terrenget har fått kantene dekket med vegetasjon.