$1 Kostnader ved transport og rigging av maskiner og utstyr

Det å transportere anleggsmaskiner til arbeidsstedet og å rigge til medfører en del kostnader. Disse belastes kunde, og beregnes ut fra faktorer som bl.a. avstand og kompleksitet.

$2 Sporfri graving

Når man skal ha utført gravearbeider vil det uansett sette spor, i større eller mindre grad. Hvor mye avhenger av underlaget, vekt på maskin, om det er hjul, gummibelter eller stålbelter.
En maskin på 8 tonn med gummibelter synker ikke dypere ned i plenen enn en maskin på 2 tonn, på grunn av at den har større belteflate som vekten blir spredt ut på. Men arealet som trykkes ned vil være større, i og med at beltene er lengre og bredere. Går man over på maskiner på stålbelter vil disse veie litt mer siden beltene er av stål, samt at stålbeltene skjærer mer inn i terrenget mer enn hva gummibelter gjør.

Har du bestilt graving så følger det som regel med en maskinell tilpussing når gravearbeidet er ferdig. Det vil si at arbeidsområdet planeres over med gravemaskinen så godt det lar seg gjøre. Skulle du ønske at gravingen gjennomføres så sporfri som mulig så medfører dette tillegg i prisen, da dette tar lenger tid og krever mer ressurser.

Et eksempel på sporfri graving er å med maskinen fjerne det øverste laget av plenen og legge dette til side. Når gravearbeidene er ferdig og fylt igjen, kan en legge tilbake disse mattene så godt det lar seg gjøre, og plenen vil gro til igjen i løpet av kort tid.

$3 Timepris / fastpris

Vestrum AS anbefaler å velge å betale arbeid etter medgått tid og forbruk. Dette er den mest rettferdige avtaleformen, både for deg som kunde og for den som utfører arbeidet. Ved beregning av fastpris for et arbeide må entreprenøren som regel ta i litt ekstra, for å være sikker på å dekke uforutsette hendelser. Dersom arbeidet går «strøkent» og problemfritt, noe det som oftest gjør, kan du som kunde risikere å ende med å betale mer med en forhåndsavtalt pris enn du ville gjort dersom du betalte for medgått tid og forbruk.

$4 Betaling

Arbeid faktureres med 14 dagers forfall. Vestrum AS forbeholder seg retten til å, med kundens forhåndsgodkjenning, foreta kredittvurdering.