Tallene representerer millimeter fra-til. F.eks består 0-16 grus av finstøv (0mm) og småstein opptil størrelse pukk (16mm).
Masser som består av ulike størrelser fra 0mm og opp binder som hovedregel bedre, men drenerer dårlig. Masser som består av samme størrelse drenerer som hovedregel godt (med unntak av de minste fraksjoner), men binder dårlig. Derfor vil det eksempelvis fungere dårlig å bruke 8-16 pukk som topplag på en vei, eller å bruke 0-16 grus i ei dreneringsgrøft.

0-4 Subbus
Brukes hovedsakelig til finavretting f.eks ved legging av skiferheller o.l.

0-8 Fin grus
Brukes ofte på gårdsplasser.
Kan også brukes til avretting f.eks ved legging av skiferheller o.l.

0-16 Grus
Fin som veigrus, topplag på allerede etablert vei. Ofte brukt som topplag før asfaltering.

0-32 Bærelag
Anbefales brukt på vei med stor slitasje, bratte bakker eller der en ikke har bygget veien opp med bærende masser fra bunnen av.

4-8 Fin singel
Brukes som strøsingel.

8-16 Pukk

30-60 Grovpukk
Drenering, bærelag.

20-120 Kult
Brukes som fundament til veibygging, gjerne over et lag større stein i bunnen.
Brukes også til drenering og som fundament til tomter, ofte lagt over fundamentering med stein eller på fjell.