Oppdragsgiver: Netel AS
Sted: Rykkinn, Bærum kommune

  • Gravesøknad Bærum kommune
  • Kryssing av gangvei, høyspenttrase, VA
  • Etablering av ny trekkekum for fiber
  • Subbing av ca 300m fiberrør
  • Ferdigmelding

Etablering av midlertidig fibertilknytning i forbindelse med rehabilitering av Eineåsen skole.