Oppdragsgiver: Netel AS
Sted: Hokksund, Øvre Eiker kommune

  • Gravesøknad/arbeidsvaslingsplan Øvre Eiker kommune
  • Kabelpåvisning Geomatikk, graving nær høyspentkabler
  • Graving av 45m grøft for fiber og legging av rør + varslings/peilebånd
  • Nedsetting av TK2 trekkekum
  • Subbing av fiberrør i 40mm trekkerør fra annen trekkekum

Bedriftskunde her hadde et stort og velholdt grøntareal, og jeg valgte derfor å grave så sporfritt som mulig. Skar ut gressmatter som ble lagt til side underveis. Lastet et «bufferlass» på bilhengeren, slik at jeg kunne grave, legge rør og fylle igjen fortløpende. Da var det ikke behov for å legge massene på siden, og da behøvde jeg heller ikke å flytte massene to ganger. Etter hvert som grøfta ble fylt igjen ble gressmattene lagt tilbake.

Det er vanskelig å få det 100% strøkent, da gressmattene man skjærer ut varierer en del i tykkelse og fasthet, avhengig av hvor godt plenen har grodd. Men etter et par uker skal det vanskelig gjøres å se at det nylig er gravd grøft og satt ned en trekkekum der.