Utgraving av tomt for stabbur

Oppdrag: Grave ut tomt for stabburOppdragsgiver: Dybsjord Maskin ASBeskrivelse: Kunden skal plassere et stabbur bak huset. Baksiden består av skråning med tett vegetasjon. Skråningen er avsluttet med 1,5 meter høy mur 3-4 meter fra husveggen. Høy-og lavspentkabler ligger nedgravd i nærheten.Utførelse: Å få kontroll på kabler er førsteprioritet, disse ble peilet og funnet at ligger…

Drenering fra borehull

Oppdrag: Utbedre drenering fra borehullskum som er gått tett.Beskrivelse: Kunden hadde en borehullskum som stod full av vann. Dreneringsrøret som lå i bunnen av kummen var gått tett eller er blitt fylt igjen på et eller annet tidspunkt. Grave ned ca 1,5 meter ved kummen og fant eksisterende rør og fulgte dette ut et stykke.…