Fiber Hokksund

Oppdragsgiver: Netel ASSted: Hokksund, Øvre Eiker kommune Gravesøknad/arbeidsvaslingsplan Øvre Eiker kommune Kabelpåvisning Geomatikk, graving nær høyspentkabler Graving av 45m grøft for fiber og legging av rør + varslings/peilebånd Nedsetting av TK2 trekkekum Subbing av fiberrør i 40mm trekkerør fra annen trekkekum Bedriftskunde her hadde et stort og velholdt grøntareal, og jeg valgte derfor å grave…

Fiber, Rykkinn

Oppdragsgiver: Netel ASSted: Rykkinn, Bærum kommune Gravesøknad Bærum kommune Kryssing av gangvei, høyspenttrase, VA Etablering av ny trekkekum for fiber Subbing av ca 300m fiberrør Ferdigmelding Etablering av midlertidig fibertilknytning i forbindelse med rehabilitering av Eineåsen skole.