Fiber Hokksund

Oppdragsgiver: Netel ASSted: Hokksund, Øvre Eiker kommune Gravesøknad/arbeidsvaslingsplan Øvre Eiker kommune Kabelpåvisning Geomatikk, graving nær høyspentkabler Graving av 45m grøft for fiber og legging av rør + varslings/peilebånd Nedsetting av TK2 trekkekum Subbing av fiberrør i 40mm trekkerør fra annen trekkekum Bedriftskunde her hadde et stort og velholdt grøntareal, og jeg valgte derfor å grave…

Industritomt Vestby – Veidekke Bygg – Innleid som maskinfører

Grunnarbeider for logistikkbygg på 25.000 kvadratmeterHovedentreprenør: Veidekke ByggUnderentreprenør: Teo Maskin AS, med Vestrum AS innleid som maskinfører på Volvo ECR 355 EL m/GPSSted: Vestby Etablering av grøfter for V/A, strøm, fiber Etablering av grøftefundament for og utlegging av Wavin 1000mm XL overvannsrør Grunnarbeid for punkter for søyleforsterkning Grunnarbeid for ringmur M.m. VA, fiber, strøm VA,…

Fiber, Rykkinn

Oppdragsgiver: Netel ASSted: Rykkinn, Bærum kommune Gravesøknad Bærum kommune Kryssing av gangvei, høyspenttrase, VA Etablering av ny trekkekum for fiber Subbing av ca 300m fiberrør Ferdigmelding Etablering av midlertidig fibertilknytning i forbindelse med rehabilitering av Eineåsen skole.

Stikkledning vann/avløp

Oppdragsgiver: PrivatkundeSted: Geilo, Hol kommune Prosjektering av trase for stikkledning for tilkobling til kommunalt vann og avløp Byggesøknad mot kommunen, ansvarsrett Graving av trase, legging av rør, påkobling, isolering, gjenfylling Ferdigmelding, samsvarserklæring Bratt skråning ned fra hytta Ene beltet på 8-tonneren røk, hadde heldigvis kommet langt nok ned til å kunne fortsette med hjulgraveren Ett…

Hyttetomt Sangefjell

Oppdragsgiver: PrivatkundeSted: Sangefjell, Ål kommune Ansvarsrett for grunnarbeid Utgraving av tomt Grøfter for VA/strøm og legging av dette Tilbakefylling, komprimering av tomt Tilpussing av uteareal Etablering av adkomstvei og biloppstillingsplasser Tomten er gravd ut med minimalt graveavtrykk i tankene, og all vegetasjon som kunne tas vare på og mellomlagres i grustak i nærheten ble gravd…

Tomt til påbygg, støyvoll m.m.

Oppdragsgiver: Mehanken AS Even Ryg Tomt til påbygg Støyvoll mot Rv7 Utbedring av vei/utvidelse av p-plass Her ble det gravd en dreneringsgrøft på tvers av tomta, på oversiden av hytta, da hytteeieren slet med tilsig av vann mot hytta.Det ble også gravd ut tomt for påbygg, med flytting av vann og avløp i den forbindelse.Videre…

Tomt for utvidelse av næringsbygg

Oppdragsgiver: Lerberg Graveservice Etablering av tomt for utvidelse av næringsbygg Klargjøring for støping/asfaltering Lerberg Graveservice hadde her gjort en del arbeid året før. Planene ble etter dette endret, slik at det var nødvendig med noen justeringer iht nye tegninger.Første runde gikk ut på å grave ut hull til søyleforsterkningspunkter, pukk i bunnen og komprimering. Etter…

Drenering av bolig m.m.

Oppdragsgiver: Lerberg Graveservice, innleieOppdrag: Drenering og montering av grunnmursplast rundt alle fire vegger på privatbolig. Utgraving, fundamentering og markisolering til lite påbygg. Vestrum har stilt som håndlanger og fører av minigraver. Fikk også god bruk for tipphengeren for å få pukk inn mellom bolig og anneks.