Vann/avløp

Bratt skråning ned fra hytta Ene beltet på 8-tonneren røk, hadde heldigvis kommet langt nok ned til å kunne fortsette med hjulgraveren Ett rør for avløp og et trekkerør for vannledningen under veien og inn i kommunal kum 10cm isolasjon sentrert over vannledning, som også vil bli trukket med varmekabel Slik så det ut i…

Hyttetomt Sangefjell

Tomten er gravd ut med minimalt graveavtrykk i tankene, og all vegetasjon som kunne tas vare på og mellomlagres i grustak i nærheten ble gravd av og kjørt vekk. Vann, avløp og strøm er gravd ned i adkomstvei. Takket være dyktig forskalingssnekker Eilev Sørbøen ble forskaling på den ene langsiden og de to kortsidene satt…

Tomt for utvidelse av næringsbygg

Oppdragsgiver: Lerberg GraveserviceBeskrivelse: Tomt for utvidelse av næringsbygg, 40% skal gulvstøpes, resten skal asfalteres.Første runde gikk ut på å grave ut hull til søyleforsterkningspunkter, pukk i bunnen og komprimering. Etter at kunden selv hadde forskallet og støpt fundamentene kom vi tilbake og fylte rundt. Deretter grovavrettet vi til ca 10cm under nivå ferdig pukk, og…

Drenering av bolig m.m.

Oppdragsgiver: Lerberg Graveservice, innleieOppdrag: Drenering og montering av grunnmursplast rundt alle fire vegger på privatbolig. Utgraving, fundamentering og markisolering til lite påbygg. Vestrum har stilt som håndlanger og fører av minigraver. Fikk også god bruk for tipphengeren for å få pukk inn mellom bolig og anneks.

Drenering fra borehull

Oppdrag: Utbedre drenering fra borehullskum som er gått tett.Beskrivelse: Kunden hadde en borehullskum som stod full av vann. Dreneringsrøret som lå i bunnen av kummen var gått tett eller er blitt fylt igjen på et eller annet tidspunkt. Grave ned ca 1,5 meter ved kummen og fant eksisterende rør og fulgte dette ut et stykke.…