Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Oppdragssted: Husebyskogen, i tunnel for Oslos nye drikkevannskilde fra Holsfjorden

Oppdrag: Betongfresing av vegger i oppstillingstunnel for tunnelboremaskin.

Det skal gå en tunnelboremaskin (TBM) fra Husebyskogen mot Holsfjorden/Vefsrud, og en TBM fra Holsfjorden/Vefsrud mot Husebyskogen. Disse møtes på midten etter å ha boret cirka 10km hver (les mer om prosjektet her).

I oppstillingstunnelen ved Husebyskogen, der TBMen skal starte, er det sprøytet betong på veggene som TBMen skal «gripe tak i» når den skal begynne å drive. Oppdraget mitt gikk her ut på å frese vekk overflødig betong fra veggene.

Jeg fikk oppdraget på grunn av at jeg har en 8-tonns gravemaskin som er litt uvanlig, med et graveaggregat som er delt og på grunn av at maskinen er veldig kompakt til å være en 8-tonns maskin. Skanska hadde først forsøkt med en vanlig 8-tonns maskin, men denne klarte ikke å komme til over hele flaten hvor det skulle freses.