Betongfresing i tunnel for Skanska

Betongfresing i tunnel – Ny drikkevannsforsyning Oslo – underentreprenør for Skanska Norge AS

Oppdragsgiver: Skanska Norge ASOppdragssted: Husebyskogen, i tunnel for Oslos nye drikkevannskilde fra Holsfjorden Oppdrag: Betongfresing av vegger i oppstillingstunnel for tunnelboremaskin. Det skal gå en tunnelboremaskin (TBM) fra Husebyskogen mot Holsfjorden/Vefsrud, og en TBM fra Holsfjorden/Vefsrud mot Husebyskogen. Disse møtes på midten etter å ha boret cirka 10km hver (les mer om prosjektet her). I…

Fiber Hokksund

Oppdragsgiver: Netel ASSted: Hokksund, Øvre Eiker kommune Gravesøknad/arbeidsvaslingsplan Øvre Eiker kommune Kabelpåvisning Geomatikk, graving nær høyspentkabler Graving av 45m grøft for fiber og legging av rør + varslings/peilebånd Nedsetting av TK2 trekkekum Subbing av fiberrør i 40mm trekkerør fra annen trekkekum Bedriftskunde her hadde et stort og velholdt grøntareal, og jeg valgte derfor å grave…

Industritomt Vestby – Veidekke Bygg – Innleid som maskinfører

Grunnarbeider for logistikkbygg på 25.000 kvadratmeterHovedentreprenør: Veidekke ByggUnderentreprenør: Teo Maskin AS, med Vestrum AS innleid som maskinfører på Volvo ECR 355 EL m/GPSSted: Vestby Etablering av grøfter for V/A, strøm, fiber Etablering av grøftefundament for og utlegging av Wavin 1000mm XL overvannsrør Grunnarbeid for punkter for søyleforsterkning Grunnarbeid for ringmur M.m. VA, fiber, strøm VA,…

Fiber, Rykkinn

Oppdragsgiver: Netel ASSted: Rykkinn, Bærum kommune Gravesøknad Bærum kommune Kryssing av gangvei, høyspenttrase, VA Etablering av ny trekkekum for fiber Subbing av ca 300m fiberrør Ferdigmelding Etablering av midlertidig fibertilknytning i forbindelse med rehabilitering av Eineåsen skole.

Vestrum AS nå med ADK1-sertifikat

Knut Vestrum har nå gjennomført ADK1-sertifisering (les mer om ADK her). Dette betyr at Vestrum AS nå har dokumentert kvalifisering for å arbeide med ledningsnett for vann og avløp. Fagbrev og sentral godkjenning Fagbrev og sentral godkjenning (SG) er noe som feilaktig anses som en trygghet for kundene. Fagbrevet erverves etter en teoretisk og en…