God drenering – en god investering

God drenering og isolering av grunnmuren er en god investering. Det er det samme med drenering rundt grunnmuren som med taket. Dersom ikke taket ditt er tett vil fuktighet trenge inn ovenfra og skape problemer. Og dersom taket ikke er isolert vil mye av varmen man bruker energi på om vinteren forsvinne opp og ut.…

Vann/avløp

Bratt skråning ned fra hytta Ene beltet på 8-tonneren røk, hadde heldigvis kommet langt nok ned til å kunne fortsette med hjulgraveren Ett rør for avløp og et trekkerør for vannledningen under veien og inn i kommunal kum 10cm isolasjon sentrert over vannledning, som også vil bli trukket med varmekabel Slik så det ut i…

Hyttetomt Sangefjell

Tomten er gravd ut med minimalt graveavtrykk i tankene, og all vegetasjon som kunne tas vare på og mellomlagres i grustak i nærheten ble gravd av og kjørt vekk. Vann, avløp og strøm er gravd ned i adkomstvei. Takket være dyktig forskalingssnekker Eilev Sørbøen ble forskaling på den ene langsiden og de to kortsidene satt…

Tomt for utvidelse av næringsbygg

Oppdragsgiver: Lerberg GraveserviceBeskrivelse: Tomt for utvidelse av næringsbygg, 40% skal gulvstøpes, resten skal asfalteres.Første runde gikk ut på å grave ut hull til søyleforsterkningspunkter, pukk i bunnen og komprimering. Etter at kunden selv hadde forskallet og støpt fundamentene kom vi tilbake og fylte rundt. Deretter grovavrettet vi til ca 10cm under nivå ferdig pukk, og…