Tomt for utvidelse av næringsbygg

Oppdragsgiver: Lerberg GraveserviceBeskrivelse: Tomt for utvidelse av næringsbygg, 40% skal gulvstøpes, resten skal asfalteres.Første runde gikk ut på å grave ut hull til søyleforsterkningspunkter, pukk i bunnen og komprimering. Etter at kunden selv hadde forskallet og støpt fundamentene kom vi tilbake og fylte rundt. Deretter grovavrettet vi til ca 10cm under nivå ferdig pukk, og…

Drenering av bolig m.m.

Oppdragsgiver: Lerberg Graveservice, innleieOppdrag: Drenering og montering av grunnmursplast rundt alle fire vegger på privatbolig. Utgraving, fundamentering og markisolering til lite påbygg. Vestrum har stilt som håndlanger og fører av minigraver. Fikk også god bruk for tipphengeren for å få pukk inn mellom bolig og anneks.

Drenering fra borehull

Oppdrag: Utbedre drenering fra borehullskum som er gått tett.Beskrivelse: Kunden hadde en borehullskum som stod full av vann. Dreneringsrøret som lå i bunnen av kummen var gått tett eller er blitt fylt igjen på et eller annet tidspunkt. Grave ned ca 1,5 meter ved kummen og fant eksisterende rør og fulgte dette ut et stykke.…