ADK1 (Anlegg, Drift og Kontroll av ledningsnett) er en sertifisering som dekker utførelse, omlegging og rehabilitering av vann- og avløpsledninger, og omhandler følgende temaer:

 • Delmål 1 – Innføring i VA-sektoren
 • Delmål 2 – Rørmaterialer
 • Delmål 3 – Bygging av vann og avløpsanlegg
 • Delmål 4 – Etablering av rørgrøft
 • Delmål 5 – Rørlegging
 • Delmål 6 – Nivellering/ laserbruk
 • Delmål 7 – Montering av kummer og gategods
 • Delmål 8 – Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen
 • Delmål 9 – Helse-, miljø og sikkerhet (Internkontroll)
 • Delmål 10 – Lover og forskrifter
 • Delmål 11 – Utslipp fra mindre avløpsanlegg
 • Delmål 12 – Kvalitetssikring og sluttkontroll
 • Delmål 13 – Grøftefrie rørleggingsmetoder (NO DIG)
 • Delmål 14 – Renovering av ledningsnett
 • Delmål 15 – Praktiske øvelser

Minst 1 person i et grøftelag må dokumentere ADK1-sertifikat. Det betyr med andre ord at hvis maskinentreprenøren er ansvarlig for grøfta, mens rørlegger er ansvarlig for legging av rørene, så skal begge ha ADK 1-sertifikat. Dette fordi grøfteutformingen er en vel så viktig del av et vann- og avløpsnett som rørleggingen. 

ADK1 eksamen
ADK1-kurset har en skriftlig eksamen på 5 timer.

ADK1 sertifikat
Ved bestått eksamen og godkjent praksis/utdanning utstedes det ADK1-sertifikat til kursdeltaker. Sertifikatet utstedes av Norsk Vann. Sertifikatet gjelder i alle norske kommuner.