Oppdragsgiver: Dybsjord Maskin AS
Tiltakshaver: Hallingdal Kraftnett

Oppdrag: I forbindelse med at høyspentlinje i luft skal legges i bakken, graving av grøfter for høyspent, lavspent og fiber.