Skip to content

Brøyting, snørydding, sandstrøing

Maskinbrøytingen utføres med hjulgravemaskin med skjær. Fordelen med å få brøytet med hjulgravemaskin er at den gir mye større fleksibilitet med tanke på hvordan det brøytes og hvilke areal som kan ryddes, og dermed blir det en høyere kvalitet på brøytingen.

Hva koster det?

Kostnaden for brøyting beregnes ut fra hvor stort området er som skal brøytes, om det er flatt eller bratt/kupert, om det er rette linjer, om det er hindringer etc. Brøytekostnaden skal ikke bare dekke selve jobben med å brøyte, men den skal også dekke drivstoff, nedbetaling av maskiner og utstyr, service og vedlikehold, maskin- og ansvarsforsikring, lønn til sjåfør, yrkesskadeforsikring av sjåfør, investering i nye maskiner/utstyr etc. Og ikke minst skal den også dekke beredskapen, for at vi som brøyter faktisk er tilgjengelig og maskinene er klare døgnet rundt i hele beredskapsperioden. Vi kan ikke reise bort og det er også begrenset hva vi kan ta på oss av annet arbeid i denne perioden. Likevel betaler du sannsynligvis mer for at elektrikeren tar en tur innom, skifter en sikring og trekker noen ledninger, enn det du gjør for brøyting og beredskap en hel vinter.

Når starter brøytingen?

De fleste som brøyter har en terskel på 5cm nysnø før de begynner brøyterunden. De fleste har også et antall adresser tilsvarende en arbeidsdag på 8-9 timer ved normalt snøfall for at det i det hele tatt skal være i nærheten av å generere nok inntekter. Det gjør at det ved større snøfall (f.eks. 5cm pr time) kan komme en del snø hos kunden som er sist på lista før den som brøyter rekker innom. Mange løser dette ved å snu om på brøytelista med jevne mellomrom, slik at det ikke alltid er de samme som må vente lengst. Har man næringskunder og evt. kunder som driver akutt eller helserelatert virksomhet så må man ofte prioritere at disse brøytes først og til gitte tidspunkter. Vestrum AS satser på å til enhver tid ha den rette mixen, for å klare å opprettholde et høyt kvalitetsnivå på brøytingen.

"Sannsynligvis betaler du mer for at elektrikeren tar en tur innom, skifter en sikring og trekker noen ledninger, enn det du gjør for brøyting og beredskap en hel vinter."