Skip to content

Brøyting, snørydding, sandstrøing

Maskinbrøytingen utføres med hjulgravemaskin med skjær. Fordelen med å få brøytet med hjulgravemaskin er at den gir mye større fleksibilitet med tanke på hvordan det brøytes og hvilke areal som kan ryddes, og dermed blir det en høyere kvalitet på brøytingen.

Hva koster det?

Kostnaden for brøyting beregnes ut fra hvor stort området er som skal brøytes, om det er flatt eller bratt/kupert, om det er rette linjer, hindringer etc. Du kan velge mellom å betale for beredskap og brøyting hele vintersesongen, eller du kan velge å bestille og betale hver enkelt gang du ønsker brøyting. Det er de som velger å betale for beredskap og brøyting for hele sesongen som blir prioritert først, med en responstid innen 12 timer, mens de som velger å betale stykkpris havner bakover i køen og med en responstid på 24 timer.

Jeg ønsker å betale for beredskap og brøyting hele sesongen, hva skal beløpet jeg betaler dekke?

Det er store kostnader forbundet med å drive med brøyting. En må ha maskiner som skal betales ned og disse maskinene må ha drivstoff, service, reparasjoner og vedlikehold, i tillegg til forsikring. Det må investeres i utstyr for brøyting, som også skal betales ned og vedlikeholdes. Samtidig skal føreren av maskina ha lønn, det skal betales skatt og arbeidsgiveravgift, føreren må ha yrkesskadeforsikring, arbeidstøy, telefon, bil etc.
Førere og maskiner må i tillegg være i beredskap 24 timer i døgnet, 7 dager i uka gjennom hele vintersesongen, og det er svært begrensede muligheter for hva en kan ta seg til i denne perioden.
Har du en enebolig og får elektrikeren din innom en tur for å skifte noen sikringer og legge opp en ledning, noe som er gjort på noen få timer, så betaler du sannsynligvis langt mer for dette enn det du gjør for beredskap og brøyting gjennom en hel vinter.

Når starter brøytingen?

Terskelen for å starte brøytingen er 5 centimeter nysnø. Målsettingen er at vi skal ha vært innom alle kundene på lista som har sesongbasert brøyteavtale innen maskimalt 8-12 timer (som hovedregel vil det gå kortere tid). Ved vedvarende snøfall starter vi umiddelbart på en ny runde når den første er unnagjort. Kunder som betaler stykkpris pr brøyting må dessverre finne seg i å komme “bakerst i køen”, og maskimal responstid for disse er 24 timer. Vi må enkelt og greit prioritere de kundene som faktisk betaler for en beredskap.

Jeg ønsker også sandstrøing når det er glatt, hvordan fungerer dette?

Du kan enten skrive en avtale med oss som gjør at vi ved kontroll undersøker og eventuelt iverksetter strøing, eller du kan selv bestille strøing når du ønsker. Uavhengig av hvordan du ønsker strøingen gjennomført betaler du pr gang det blir strødd, og hvor mye du må betale for strøingen avhenger av størrelsen på arealet som skal strøes.

"Sannsynligvis betaler du mer for at elektrikeren tar en tur innom, skifter en sikring og trekker noen ledninger, enn det du gjør for brøyting og beredskap en hel vinter."