Vann/avløp

Bratt skråning ned fra hytta Ene beltet på 8-tonneren røk, hadde heldigvis kommet langt nok ned til å kunne fortsette med hjulgraveren Ett rør for avløp og et trekkerør for vannledningen under veien og inn i kommunal kum 10cm isolasjon sentrert over vannledning, som også vil bli trukket med varmekabel Slik så det ut i…