Hyttetomt Sangefjell

Tomten er gravd ut med minimalt graveavtrykk i tankene, og all vegetasjon som kunne tas vare på og mellomlagres i grustak i nærheten ble gravd av og kjørt vekk. Vann, avløp og strøm er gravd ned i adkomstvei. Takket være dyktig forskalingssnekker Eilev Sørbøen ble forskaling på den ene langsiden og de to kortsidene satt…