Hyttetomt Sangefjell

Oppdragsgiver: PrivatkundeSted: Sangefjell, Ål kommune Ansvarsrett for grunnarbeid Utgraving av tomt Grøfter for VA/strøm og legging av dette Tilbakefylling, komprimering av tomt Tilpussing av uteareal Etablering av adkomstvei og biloppstillingsplasser Tomten er gravd ut med minimalt graveavtrykk i tankene, og all vegetasjon som kunne tas vare på og mellomlagres i grustak i nærheten ble gravd…