Tomt for utvidelse av næringsbygg

Oppdragsgiver: Lerberg Graveservice Etablering av tomt for utvidelse av næringsbygg Klargjøring for støping/asfaltering Lerberg Graveservice hadde her gjort en del arbeid året før. Planene ble etter dette endret, slik at det var nødvendig med noen justeringer iht nye tegninger.Første runde gikk ut på å grave ut hull til søyleforsterkningspunkter, pukk i bunnen og komprimering. Etter…