Tomt for utvidelse av næringsbygg

Oppdragsgiver: Lerberg GraveserviceBeskrivelse: Tomt for utvidelse av næringsbygg, 40% skal gulvstøpes, resten skal asfalteres.Første runde gikk ut på å grave ut hull til søyleforsterkningspunkter, pukk i bunnen og komprimering. Etter at kunden selv hadde forskallet og støpt fundamentene kom vi tilbake og fylte rundt. Deretter grovavrettet vi til ca 10cm under nivå ferdig pukk, og…