Oppdragsgiver: Privatkunde, fritidsbolig
Oppdragssted: Havsdalen, Geilo

Oppdrag: Grave grøft og legge ny 110mm spillvannsledning med påkobling til kommunal 125mm spillvannsledning.